Siirry suoraan sisältöön

Työntekijälle

Yhdessä etänä - työkaverit ja työyhteisö oman työn tukena

Siirtyminen etätyöhän voi mullistaa sosiaaliset suhteet. Toinen erakoituu, toisille etätyö tuo uuden ihmissuhdeverkoston ja lisää rikkautta elämään.  Uusimpien tutkimusten mukaan jopa suurimmaksi ongelmaksi etätyössä koetaan kuitenkin työyhteisöstä etääntyminen. Sosiaalinen tuki ja kiinteät suhteet työyhteisöön ovat välttämättömiä, jotta etätyötä tekevä voisi tuntea yhteenkuuluvuutta ja merkityksellisyyttä ja olonsa turvalliseksi. Näillä on todettu olevan suuri merkitys myös muun elämän ja työn yhteensovittamisessa. Organisaatio, jossa ihmiset tukevat toisiaan, on myös oppiva, kehittyvä ja aikaansaava.  

Sosiaalisten kontaktien ja tuen puute voi pitkällä aikavälillä heijastua laajasti työntekijän hyvinvointiin ja koko työyhteisöön erilaisten hälytysmerkkien jäädessä huomaamatta:  

 • Liiallinen kuormittuminen 
 • Ajanhallinnan ongelmat 
 • Eristäytyminen ja syrjäytyminen 
 • Sairaana työskentely 
 • Varhaisen tuen tarpeiden piiloon jääminen 
 • Päihdeongelma 
 • Työyhteisön ristiriidat 
 • Tiedonkulun ongelmat 
 • Osaamisen rapautuminen 
 • Sähläyksen ja muun hukan lisääntyminen

Etätyön käytännöistä sovittaessa ja omaa etätyötä järjestellessä kannattaakin ottaa huomioon sosiaalisen tuen tarve ja keinot, joilla sen riittävyys voidaan varmistaa.  

Työntekijät käyvät keskustelua etätöissä.

Keinoja siihen, kuinka voit saada ja antaa enemmän sosiaalista tukea etätyössä:  

 • Ole kiinnostunut, soita työtoverille ja kysy voitko auttaa 
 • Kuuntele herkällä korvalla ja puutu hyvissä ajoin, jos uupumus paistaa rivien välistä 
 • Pyydä tukea, kysy ratkaisuja ongelmiin työtovereilta, kollegoilta ja esimieheltä 
 • Ole avoin, kerro omista tuntemuksista ja näkemyksistä 
 • Kokeile uusia virtuaalisia yhdessäolon tapoja 
 • Pidä kameraa päällä ainakin etäkokouksen alussa ja pyydä muita tekemään samoin 
 • Järjestä mahdollisuuksia myös fyysisiin tapaamisiin koronarajoitukset huomioiden 
 • Ota etätyön haasteet esiin kehityskeskusteluissa 
  Muista että työ ei ole koko elämä; pidä yllä vapaa-ajan harrastuksia ja sosiaalista vuorovaikutusta myös poikkeusaikoina