Siirry suoraan sisältöön

Työnantajalle

Työterveys ja turvallisuus etätyössä - kuka vastaa? ​

Työnantajalla on vastuu työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Etä- ja monipaikkaisessa työssä työnantajan mahdollisuudet valvoa ja vaikuttaa ovat kuitenkin rajalliset, eivätkä työsuojeluviranomaisten valvontakeinotkaan ulotu esimerkiksi etätyötä tekevän henkilön kotiin. 

Vaikka työtapaturmien ja sairaslomien määrä on korona-aikana lyhyellä aikavälillä laskenut, tietoa esimerkiksi heikosta työergonomiasta tai uudenlaisesta kuormituksesta johtuvista pitkän aikavälin haitoista ei vielä juurikaan ole. Koska etä- ja monipaikkainen työ on todennäköisesti tullut jäädäkseen, on haittojen ennaltaehkäisyyn hyvä panostaa ja luoda vakiintuneita käytäntöjä etätyön työterveys- ja turvallisuusasioiden jatkuvaan parantamiseen. 

Terveellisen ja turvallisen työympäristön varmistamiseksi on tärkeää selvittää yhteistyössä työntekijän ja työterveyspalvelujen kanssa työhön liittyviä kuormitus- ja vaaratekijöitä, suunnitella yhdessä keinoja työterveyden ja turvallisuuden parantamiseksi, sekä seurata työn sujumista ja työntekijän kuormittumista. 

Työnantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa myös etätyössä sattuneet tapaturmat. Vakuutusehdoissa saattaa kuitenkin olla erilaisia rajoituksia korvattavuuden suhteen, joten vakuutuksetkin kannattaa laittaa ajan tasalle silloin kun etätyö lisääntyy. 

Jatkuvan parantamisen lähtökohtana on, että asioiden nykytila ja mahdolliset ongelmat on tunnistettu. Työterveyslaki edellyttää työn vaarojen ja haittojen tunnistamista, arviointia sekä ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä. Näistä on hyvä aloittaa. 

Työnantaja! Arvioi työn riskit ja vaarat työkalun avulla:  Riskien ja vaarojen arviointi työpaikalla

Työterveyden ja –turvallisuuden muistilista työnantajalle ja esimiehelle

 • Tunnista ja korjaa työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät riskit lähityöpaikalla ja etätyöpaikalla yhdessä työntekijän kanssa 
 • Ota TTT-asiat viikkopalavereiden ja kehittämiskeskustelujen asialistoille 
 • Tue etätyön tekijää terveellisen ja turvallisen työympäristön rakentamisessa etätyöpisteellä  
 • Päivitä työterveyssuunnitelma yhdessä työterveyshuollon kanssa 
 • Päivitä työsuojelusuunnitelma yhdessä työsuojeluvaltuutetun kanssa 
 • Seuraa työntekijöiden kuormitusta, myös omaasi 
 • Innosta taukoliikuntaan, sekä lähellä että etänä  
 • Tue työntekijöiden liikuntaharrastuksia 
 • Sovi koronapelisäännöistä 
 • Tarjoa koulutusta TTT-asioissa 
 • Näytä esimerkkiä 
 • Tarkista tapaturmavakuutuksen ehdot 
Etätöissä metsän keskellä.