Siirry suoraan sisältöön

Työnantajalle

Hyvän etätyöjohtamisen kulmakivet ovat luottamus, arvostus, avoimuus, toimivat pelisäännöt, avoin vuorovaikutus ja yhteisöllisyys.

Etätyö, hajautettu työ, ajasta ja paikasta riippumaton työ ja liikkuva työ ovat kaikki etätyön muotoja, joita etäjohtaja johtaa. Etäjohtajalta vaaditaan hyvää ihmisten johtamisen taitoa sekä kykyä hyödyntää teknologiaa monipuolisesti.  Vanhat johtamiskäytännöt eivät toimi automaattisesti etäjohtamisessa, vaan tarvitaan uusia toimintamalleja. Kuitenkaan yksiä oikeita toimintamalleja ei ole, vaan jokaisen organisaation on tunnusteltava sopivimmat tavat työskennellä etänä.

Etäjohtamisen suurimmiksi haasteiksi koetaan toimivan tiimin ja luottamuksen rakentaminen. Myös työyhteisön tuen puutteen kokeminen voi olla monessa yhteisössä ongelma. Etätyöskentelyssä on kuitenkin myös etunsa. Työntekijöiden pysyvyys paranee, jolla on merkkittävä taloudellinen hyöty. Työnteko on tehokkaampaa ja poissaolot ovat vähentyneet. Työuupumusten määrän on havaittu pysyvän samana tai jopa laskeneen. Lisäksi etätyöskentely lisää työntekijän itsenäisyyttä, kokonaiskustannuksen vähenevät, kun toimistotilaa ei tarvita sekä yritykseen voidaan haalia osaavampaa työvoimaa.

Muistilehtiö ja puhelin

Etätyön pelisäännöt selviksi – työnkuvat, säännöt ja sopimukset kuntoon

Etätyö ei välttämättä suju omalla painollaan. Onko vaarana, että kokonaisuus hämärtyy ja työnkuva muuttuu epäselväksi? Kuinka täyttyvät esimerkiksi työnantajan velvoite huolehtia työterveydestä ja –turvallisuudesta, työnantajan työnjohto-oikeus tai työntekijän oikeus saada riittävää ohjausta oman työnsä tueksi?  

Minä - hyvä etäjohtaja?

Esimiestä tarvitaan nyt entistä enemmän luottamuksen ja vuorovaikutuksen rakentamiseen, työntekijän kasvun ja kehityksen tukemiseen sekä hyvän työilmapiirin luomiseen.

Läppärin ja termospullon kanssa etätöissä metsässä.
Etäsuomessa - Kuulokkeet korvilla auringossa

Työterveys ja turvallisuus etätyössä - kuka vastaa?

Työnantajalla on vastuu työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Etä- ja monipaikkaisessa työssä työnantajan mahdollisuudet valvoa ja vaikuttaa ovat kuitenkin rajalliset, eivätkä työsuojeluviranomaisten valvontakeinotkaan ulotu esimerkiksi etätyötä tekevän henkilön kotiin. 

Etätyöstä laatua ja tuottavuutta

Etätyöhön liittyy paljon mahdollisuuksia, joista valtaosa lienee vielä hyödyntämättä. Etätyö mahdollistaa parhaimmillaan työn tuottavuuden, laadun ja työhyvinvoinnin yhtäaikaisen kehittymisen.

Muistilappuja kiinnitettyinä puuhun.
Kuvassa kaksi kättä joissa emalimukeja

Rekrytointitapahtumien uusi normaali

Rekrytointi erilaisissa virtuaalisissa kanavissa ja alustoilla on ollut arkipäivää jo pitkään. Koronakriisin myötä myös rekrytointitapahtumat ovat siirtyneet verkkoon ja uusia alustoja kehitetään jatkuvasti. YTY-hanke testasi kaksi erilaista virtuaalirekryn toteutustapaa.

Familycreatives - Suomi ja karttamerkit