Siirry suoraan sisältöön

Työnantajalle

Etätyön pelisäännöt selviksi – työnkuvat, säännöt ja sopimukset kuntoon

Etätyö ei välttämättä suju itsekseen ja omalla painollaan. Onko vaarana, että kokonaisuus hämärtyy ja työnkuvat muuttuvat epäselviksi? Tai työteho laskee ja laatu kärsii? Etätyö saattaa hämärtää myös vastuukysymyksiä; kuinka täyttyvät esimerkiksi työnantajan velvoite huolehtia työterveydestä ja –turvallisuudesta, työnantajan työnjohto-oikeus tai työntekijän oikeus saada riittävää ohjausta oman työnsä tueksi?  

Yhteisten pelisääntöjen puuteepätietoisuus ja toisistaan poikkeavat käsitykset ovat omiaan heikentämään työhyvinvointia ja luomaan kaaosta josta kärsivät sekä työntekijät, johto että koko organisaation laatu ja tulos. Siksi joitakin asioita on hyvä sopia ja muodostaa vakiintuneet käytännöt etätyön pohjaksi. 

Etätyöstä on hyvä sopia ja järjestää ainakin seuraavat asiat ​

  • Linjaus siitä, mitä etätyö tarkoittaa juuri teidän organisaatiossanne 
  • Missä etätyötä voi ja saa tehdä 
  • Mitä tehtäviä voi tehdä etänä, mitkä vaativat läsnäoloa 
  • Mahdolliset työnkuvien ja -sisältöjen uudelleenmäärittelyt 
  • Mahdolliset työn- ja vastuunjaon muutokset 
  • Kuka saa tehdä etätyötä; tasapuolisuuteen pyrkiminen 
  • Uusien työntekijöiden perehdytyskäytännöt 
  • Kuinka etätyössä olo ja työajat ilmoitetaan 
  • Kuinka sairauspoissaoloista ilmoitetaan 
  • Milloin on oltava tavoitettavissa ja kenelle 
  • Miten, mitä ja kuinka usein tehdyistä töistä raportoidaan 
  • Miten ongelmista ja poikkeamista raportoidaan 
  • Kuinka työvälineitä hankitaan, kuka hankkii ja kuka maksaa 
  • Menettelyt työterveys ja –turvallisuusasioiden varmistamiseksi 
  • Tietosuoja-ohjeistus ja rajoitukset sille mitä saa käsitellä etänä ja mitä ei 
  • Hyväksyttävät laitteet ja ohjelmistot 
  • Kustannusten jakaminen, esimerkiksi kotikonttorin kalustamisen osalta 
  • Laadunvalvonnan menettelyt 
  • Pääsy tarvittavaan tietoon, esimerkiksi työohjeisiin ja dokumentteihin 
  • Vakuutusten tarkistaminen vastaamaan etätyön vaatimuksia 
  • Työterveyssuunnitelman päivittäminen vastaamaan etätyön vaatimuksia 
  • Kouluttautumisen periaatteet, mitä, milloin, kuka maksaa 
  • Matkakustannusten maksuperusteista sopiminen 

Etätyöstä on hyvä sopia kirjallisesti, esimerkiksi tätä Etätyön toimintakäsikirjan mallia hyödyntäen. 

Etätyötä metsässä